fbpx

KULTUURILISED KOODID – 6. SUVI EESTI METSAS

13.06 – 26.08.2022

Laagri vormis temaatilise vabaaja ja haridusliku linnakeskuse korraldamine lastele ja noorukitele suvisel koolivaheajal.

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS (RMK) on projekti “Suvi Eesti metsas” hariduspartner. Projekti ettevalmistamise käigus sai projektimeeskond esmast konsultatsiooni keskuse tegevuste kohta, teadmisi keskuse töö olulisusest ja tuge keskuse tööle. Käsitleme oma koostööd vastastikku kasulikuna, seda tehakse tuleviku hüvanguks – kasvavatele lastele, kes mõistavad metsamajanduse toimimist ja selgitavad seda oma eakaaslastele audiovisuaalsete toodete kaudu. Projekti käigus korraldatakse kaheksa 5-päevast vahetust, igaüks kella 9-16 vahel. Iga vahetus on pühendatud ühele järgmistest teemadest: sood, metsa elutsükkel, toiduahel, mets kui taastuv ressurss, klimaatiline superkangelane; puit kui tuleviku materjal, loomad, linnud, putukad,taimed jne.

Viimsi külastuskeskusega on saavutatud kokkulepe, et igas vahetuses toimub 1 ekskursioon: „Metsa sees on puud!“ /“Metsas on väge!“ /“Et me mets ei läheks metsa!“ Igal konkreetsel nädalal teevad lapsed loovtööd. Iga vahetuse lõpuks peaks lastel valmima audiovisuaalne toode või raamat. Kavandatud on 2 fotograafia-, 2 animatsiooni-, 2 dokumentaalfilmivahetust, 1 blogi- ja 1 raamatu-/herbaariumivahetus.

Kõik “Kultuurilised koodid” projektid on keskendunud kultuuri, ajaloo, looduse, elu-olu uurimisele kõigis Eestimaa nurkades. See projekt on selle traditsiooni jätk ja avab tänapäeva lastele, eriti linnalastele, tundmatu metsa otse nende linna kõrval.

Tänapäevane vajadus kõike visualiseerida võimaldab selles projektis ühendada osalejate muljed, teadmised ja oskused audiovisuaalses tootes ning jagada seda sõprade ja sugulastega, laiendades seeläbi inimeste ringi, kes soovivad sada teadlikumaks Eesti loodusest, loodusvarade ökoloogilisest mitmekesisusest, kaasaegsetest metsade kasvatamise, kaitse ja töötlemise tehnoloogiatest.